نوشته‌ها

تشخیص کیلومتر واقعی کارکرد خودرو

/
یکی از چالشهای بزرگ در حین خرید خودروی کارکرده تشخیص کیلومتر واقعی کا…
/
آموزش کارشناسی رنگ خودرو یکی از بحث های مهم و حیاتی در آم…

معرفی دوره کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو دانشگاه صنعتی شریف

/
معرفی دوره کارشناسی رنگ، بدنه و فنی خودرو دانشگاه صنعتی شریف ا…