مطالب ارسالی توسط مدیر

تشخیص کیلومتر واقعی کارکرد خودرو

یکی از چالشهای بزرگ در حین خرید خودروی کارکرده تشخیص کیلومتر واقعی کارکرد خودرو می باشد. هرچند ممکن است فروشنده با روشهای مختلف سعی در پایین نشان دادن کارکرد خودروی خود باشد ولی باز هم روشهایی وجود دارند که میتوان به صحت و سقم حرف ایشان پی برد. در مقاله حاضر به توضیح برخی از […]

آموزش کارشناسی رنگ خودرو یکی از بحث های مهم و حیاتی در آموزش کارشناسی خودرو، آموزش کارشناسی رنگ خودرو می باشد. برای تشخیص رنگ شدگی و  یا تعویض قطعات بدنه خودرو نکات بسیاری وجود دارند که در حالت کلی به آنها کارشناسی رنگ خودرو گفته می شود. بخش مکانیک خودروی دانشگاه صنعتی شریف با پشتوانه چندین ساله، […]